Kursy

1. Płetwonurek Młodzieżowy LOK/CMAS (PM)

Kurs zapoznawczy dedykowany jest dla młodych adeptów, którzy już teraz chcą zacząć swoją przygodę z płetwonurkowaniem. W ramach kursu odbędą się:

 • 3 wykłady (Sprzęt nurkowy, Zasady bezpieczeństwa pod wodą, Życie podwodne),
 • 2 zajęcia na basenie (1 ze sprzętem podstawowym i 1 ze sprzętem powietrznym),
 • 2 zajęcia na akwenie otwartym ze sprzętem powietrznym.

Od ochotnika wymagane jest, aby:

 • miał ukończone 12 lat,
 • potrafił przepłynąć odległość 100 m stylem dowolnym,
 • potrafił przepłynąć odległość 15 m na bezdechu,
 • posiadał zgodę opiekuna prawnego do uczestnictwa w kursie,
 • posiadał aktualne badania lekarskie niedyskwalifikującego go z uprawiania płetwonurkowania lub podpisane przez opiekuna oświadczenie na "Formularzu Medycznym".

Patent Płetwonurka Młodzieżowego występuje w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. Każdy z nich rozszerza wiedzę i umiejętności płetwonurka. Kurs zapoznawczy uprawnia do płetonurkowania na głębokościach nie większych niż 10 m wyłącznie z płetwonurkiem o stopniu P3 lub instruktorskim.

2. Młodszy Płetwonurek LOK/CMAS* (P1)

Kurs podstawowy dedykowany jest dla osób, które chcą poznać uroki płetwonurkowania, a które ukończyły 14 lat. Jest to szczególnie ważny krok na drodze zdobywania doświadczenia płetwonurka, gdyż od tego jak się zacznie, może zależeć dalszy rozwój w tym kierunku. W ramach kursu odbędzie się:

 • 7 wykładów (Historia płetwonurkowania, Sprzęt do nurkowania, Podstawy fizyki płetwonurkowania, Podstawy medycyny i patofizjologii płetwonurkowej, Ratownictwo nurkowe, Podstawy hydrologii, Praktyczne aspekty płetwonurkowania),
 • 6 zajęć na basenie (3 ze sprzętem podstawowym i 3 ze sprzętem powietrznym),
 • 5 zajęć na akwenie otwartym ze sprzętem powietrznym.

Od ochotnika wymagane jest, aby:

 • miał ukończone 14 lat,
 • potrafił przepłynąć odległość 300 m stylem dowolnym,
 • potrafił przepłynąć odległość 25 m na bezdechu,
 • posiadał zgodę opiekuna prawnego do uczestnictwa w kursie jeżeli nie ukończył 18 roku życia,
 • posiadał aktualne badania lekarskie niedyskwalifikującego go z uprawiania płetwonurkowania lub podpisane oświadczenie na "Formularzu Medycznym".

Kurs podstawowy uprawnia do płetonurkowania na głębokościach nie większych niż 20 m wyłącznie z płetwonurkiem stopnia P2 lub wyższym. Po ukończeniu kursu na stopień P1 płetwonurek m.in. jest dobrze zaznajomiony ze sprzętem nurkowym, potrafi regulować pływalność zerową w toni wodnej, zna podstawowe prawa fizyki dotyczące płetwonurkowania, zna i potrafi zidentyfikować podstawowe choroby i urazy związane z płetwonurkowaniem, potrafi udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.

3. Płetwonurek LOK/CMAS** (P2)

Kurs zaawansowany kierowany jest do osób, które posiadają już uprawnienia podstawowe i chcą rozwijać swoje umiejętności w płetwonurkowaniu. Płetwonurek stopnia P2 nie tylko panuje pod wodą nad tym, co dzieje się z nim samym, ale również z jego partnerem nurkowym. Kurs ma zaznajomić kandydatów z odpowiedzialnością, jaką obarczony jest przewodnik pod wodą, a także uzupełnić wiedzę z takich zagadnień jak budowa sprzętu powietrznego, czy środowisko wodne. W ramach kursu odbędą się:

 • 4 wykłady przypominająco-uzupełniające (Sprzęt do nurkowania, Fizyka w płetwonurkowaniu, Ratownictwo wodne, Planowanie i technika nurkowania),
 • 3 zajęcia na basenie jako czynny udział i pomoc w prowadzeniu kursu na stopień P1,
 • 4 zajęcia na akwenie jako czynny udział i pomoc w prowadzeniu kursu na stopień P1,
 • ćwiczenia na otwartym akwenie z: nawigacji podwodnej, ratownictwa płetwonurkowego, wynurzenia z bojką, nurkowania nocnego, doskonalenia pływalności.

Od ochotnika wymagane jest, aby:

 • miał ukończone 15 lat,
 • miał ukończony kurs na stopień P1,
 • posiadał specjalizacje nurkowe: nawigacja podwodna (NP) oraz nurkowanie nocne (NN),
 • posiadał dowolną trzecią specjalizację nurkową (BNx, PL, WM, SS, PW),
 • potrafił przepłynąć odległość 400 m stylem dowolnym,
 • potrafił przepłynąć odległość 50 m na bezdechu,
 • posiadał aktualne badania lekarskie niedyskwalifikującego go z uprawiania płetwonurkowania lub podpisane oświadczenie na "Formularzu Medycznym".

Stopień P2 uprawnia płetwonurka do schodzenia na głębokości nie większe niż 30 m. Po kursie płetwonurek uprawniony jest do organizowania wyjazdów nurkowych, potrafi planować przebieg nurkowania, posiada umiejętności reagowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej pod wodą.

4. Kurs specjalistyczny: Nurkowanie w Skafandrach Suchych (SS)

Nurkowanie w suchych skafandrach przeznaczone jest dla ludzi lubiących wygodę i pragnących rozszerzyć sezon nurkowy do pełnego roku. Technika nurkowania w suchych skafandrach różni się od tej, stosowanej przy piankach, implikując przy tym różne sytuacje awaryjne, jakie mogą zaistnieć pod wodą. W ramach kursu odbędą się:

 • 1 wykład z teorii nurkowania w suchych skafandrach,
 • 2 nurkowania i ćwiczenia podwodne na otwartym akwenie.

Od ochotnika wymagane jest, aby:

 • miał ukończony kurs na stopień P1,
 • posiadał zarejestrowanych co najmniej 10 nurkowań,
 • posiadał własny suchy skafander,
 • posiadał aktualne badania lekarskie niedyskwalifikującego go z uprawiania płetwonurkowania lub podpisane oświadczenie na "Formularzu Medycznym".

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę i umiejętności do bezpiecznego nurkowania w skafandrze suchym.

5. Kurs specjalistyczny: Nurkowanie Nocne (NN)

Nurkowanie w nocy odkrywa oblicze żywotności i aktywności podwodnej. Niedostępność naturalnego źródła światła rodzi wiele niebezpieczeństw, takich jak zabłądzenie, utrata orientacji czy panika. Kurs nurkowania nocnego przedstawia metody zapobiegania wystąpieniom takich przypadków oraz pozwala pod okiem instruktora oswoić się z nurkowaniem późnymi godzinami. W ramach kursu odbędą się:

 • 1 wykład z teorii nurkowania nocnego,
 • 2 nurkowania nocne na otwartym akwenie.

Od ochotnika wymagane jest, aby:

 • miał ukończony kurs na stopień P1,
 • posiadał zarejestrowanych co najmniej 10 nurkowań,
 • posiadał własną latarkę podwodną,
 • posiadał aktualne badania lekarskie niedyskwalifikującego go z uprawiania płetwonurkowania lub podpisane oświadczenie na "Formularzu Medycznym".

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę i umiejętności do bezpiecznego nurkowania w nocy.

6. Kurs specjalistyczny: Nawigacja Podwodna (NP)

Słaba widoczność oraz brak punktu odniesienia pod wodą prowadzą często do zgubienia lub zejścia z obranej ścieżki podczas nurkowania. Z pomocą przychodzą wówczas kompas i naturalne znaczniki podwodne (tzw. nawigacja terrastyczna). Aby dobrze nam służyły, należy umieć się nimi posługiwać. Kurs nawigacji podwodnej pomaga nabyć takie umiejętności. W ramach kursu odbędą się:

 • 1 wykład z teorii nawigacji podwodnej,
 • 2 nurkowania na otwartym akwenie z ćwiczeniami nawigacyjnymi.

Od ochotnika wymagane jest, aby:

 • miał ukończony kurs na stopień P1,
 • posiadał zarejestrowanych co najmniej 10 nurkowań,
 • posiadał aktualne badania lekarskie niedyskwalifikującego go z uprawiania płetwonurkowania lub podpisane oświadczenie na "Formularzu Medycznym".

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę i umiejętności do pewniejszego poruszania się po akwenach otwartych.

7. Kurs specjalistyczny: Poszukiwanie i wydobywanie (PW)

Poszukiwanie zagubionych pod wodą przedmiotów nie jest zadaniem łatwym i należy wykonywać je według pewnych określonych reguł. Późniejsze wydobycie przedmiotu wymaga umiejętności mocowania do niego bojki wypornościowej, a co za tym idzie, wiązania odpowiednich węzłów. Tego typu umiejętności można nabyć podczas kursu poszukiwania i wydobywania. W ramach kursu odbędą się:

 • 1 wykład z teorii poszukiwania i wydobywania,
 • 2 nurkowania poszukiwawcze na otwartym akwenie.

Od ochotnika wymagane jest, aby:

 • miał ukończony kurs na stopień P1,
 • posiadał zarejestrowanych co najmniej 20 nurkowań,
 • posiadał aktualne badania lekarskie niedyskwalifikującego go z uprawiania płetwonurkowania lub podpisane oświadczenie na "Formularzu Medycznym".

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę i umiejętności do skutecznego przeszukiwania dna akwenów otwartych.
Kursy na stopnie PM, P1, P2 odbywają się corocznie i rozpoczynają się zwykle w okolicach kwietnia. Trwają zwykle do połowy czerwca. Kursy specjalistyczne odbywają się na zasadzie umówienia się z władzami klubu i mają one charakter weekendowy.

Od uczestnika każdego z kursu wymaga się posiadania własnego zestawu ABC (maska, płetwy, fajka). Pozostały sprzęt zapewnia klub Triton chyba, że napisano inaczej.

Więcej informacji o systemie szkolenia KP LOK CMAS można znaleźć na stronie: www.lok-cmas.org.pl.