Historia

Rok 1999

W dniu 18.02.1999 roku doszło do zebrania założycielskiego klubu płetwonurków przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. W zebraniu założycielskim uczestniczyło 28 osób i wszystkie osoby złożyły deklaracje przynależności do klubu. Podczas spotkania w drodze głosowania dla klubu przyjęto nazwę TRITON (nazwa jednego z pierwszych automatów nurkowych).

W trakcie zebrania wybrano zarząd klubu w następującym składzie:

 • Prezes Klubu – Andrzej Przybyła
 • Wiceprezes Klubu – Bronisław Frąckowiak
 • Sekretarz Klubu – Eugeniusz Przegiętka
 • Skarbnik Klubu – Dariusz Grodziski.

W roku 1999 przeprowadzono również pierwszy kurs na płetwonurka III stopnia który ukończyło 8 osób.

W trakcie sezonu nurkowego zorganizowano szereg nurkowań:

 • Pod lodem na Jeziorze Dominickim i Wonieskim.
 • Latem na Jeziorze Dominickim.
 • Członkowie klubu uczestniczyli w akcji sprzątania świata, czyszcząc dno kanału Obry w mieście Kościan.
 • W miesiącu wrześniu zorganizowano pierwszy klubowy wyjazd do Chorwacji. Miejscem obozu była miejscowość Novi Vinodolski nad Morzem Adriatyckim.

Rok 2000

W 2000 roku zorganizowano kolejny kurs na III stopień płetwonurka. W kursie uczestniczyło 19 osób i wszystkie z pozytywnym wynikiem zdały egzaminy w bazie nurkowej w miejscowości Starkowo nad J. Dominickim.

W 2000 roku zorganizowano szereg nurkowań:

 • Jezioro Dominickie
 • Jezioro Cichowo
 • Jezioro Głębokie na terenie poligonu wojskowego w Miedzyrzeczu
 • Jezioro w Bornym Sulinowie
 • podobnie jak w roku wcześniejszym członkowie klubu uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” czyszcząc dno Kanału Obry w Kościanie.
 • W miesiącu wrześniu zorganizowano kolejny wyjazd nad Morze Adriatyckie, tym razem do miejscowości Selce w Chorwacji.

Na koniec 2000 roku Klub Płetwonurków Triton liczył już 55 członków.


Rok 2001

W 2001 zorganizowano dwa kursy na III stopień płetwonurka oraz na II stopień płetwonurka. W kursie III stopnia uczestniczyło 10 osób natomiast na wyższy stopień 8 osób.

Przez miesiąc członkowie klubu uczestniczyli w działaniach ratowniczych na J. Wonieskim, wspomagając działania Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Wodnego KP PSP w Kościanie.

W tym roku rozpoczęła się również modernizacja bazy nurkowej w Starkowie nad J. Dominickim. Członkowie Klubu prowadzili prace remontowo – modernizacyjne na terenie bazy i wokół niej. Zorganizowano wzorem lat poprzednich szereg nurkowań w jeziorach wielkopolskich i ziemi lubuskiej. Podobnie jak w roku wcześniejszym członkowie klubu uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata” czyszcząc dno Kanału Obry w Kościanie. Po raz kolejny zorganizowano wyjazd nad M. Adriatyckie do miejscowości Novi Vinodolski w Chorwacji.

Na koniec roku klub liczył już 65 członków.


Rok 2002

W 2002 roku zorganizowano kolejny kurs na płetwonurka III stopnia, który ukończyło 15 osób.

 • Zorganizowano szereg nurkowań na jeziorach na terenie całej Polski.
 • Członkowie klubu uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe nad M. Bałtyckie, którego celem były nurkowania na wrakach.
 • Zorganizowano również nurkowanie w zatopionym kamieniołomie w miejscowości Jaworzno – Szczakowa.
 • Podobnie jak w latach wcześniejszych członkowie klubu uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata” czyszcząc dno kanału Obry w Kościanie.
 • W 2002 r. zorganizowano dwa wyjazdy do Chorwacji na obozy nurkowe do Novi Vinodolski.

Na koniec 2002 roku Klub Triton liczył 80 osób.


Rok 2003

W 2003 roku przeprowadzono kurs na III stopień płetwonurka, który ukończyło 20 osób. Przez okres całego roku prowadzono prace modernizacyjne na terenie bazy w Starkowie.

 • Zorganizowano nurkowania na jeziorach Dominickim, Cichowo i Wonieść.
 • Członkowie klubu brali dział w nurkowaniu na wraku Barona Gautsch zatopionego 8 km od miejscowości Rovinj w Chorwacji.
 • Po raz pierwszy członkowie klubu udali się na obóz szkoleniowy do miejscowości Hurghada nad M. Czerwonym w Egipcie.

Na koniec 2003 roku Klub Triton liczył 80 osób.


Rok 2004

W 2004 roku zorganizowano kurs na III stopień płetwonurka. W kursie uczestniczyło 13 osób i wszystkie z pozytywnym wynikiem zdały egzaminy w bazie nurkowej w miejscowości Starkowo nad Jeziorem Dominickim.

Przez okres całego roku prowadzono prace modernizacyjne na terenie bazy nurkowej w Starkowie, m. in. zbudowano zadaszenie, podjęto prace nad odnowieniem pomostu. W roku 2004 zorganizowano szereg nurkowań w jeziorach na terenie całej Polski, spośród których należy wymienić: J. Dominickie, J. Mełpin a także jeziora w Cichowie, Wonieściu oraz Łagowie.

 • Zorganizowano dwudniowy wyjazd do miejscowości Jaworzno – Szczakowa, którego celem było nurkowanie w zatopionym kamieniołomie.
 • Zimą zorganizowano również nurkowanie pod lodem na J. Dominickim w miejscowości Starkowo.
 • Po raz kolejny zorganizowano dziesięciodniowy obóz szkoleniowy w Egipcie tym razem w miejscowości Sharm el Sheik.

Na koniec 2004 roku Klub Triton liczył 93 osoby.


Rok 2005

W roku 2005 zorganizowano kurs na III stopień płetwonurka, który ukończyło 21 osób.

W lutym odbyło się walne zebranie klubu podczas którego wybrano nowy zarząd w składzie:

 • Prezes Klubu – Andrzej Przybyła
 • Wiceprezes Klubu – Krzysztof Hohensee
 • Wiceprezes Klubu – Rafał Kociemba
 • Sekretarz Klubu – Alina Suchora
 • Skarbnik Klubu – Dariusz Grodziski

W roku 2005 zorganizowano nurkowania w jeziorach:

 • Dominickim
 • Lubikowskim
 • Trześniowskim
 • Wonieskim
 • Powidz
 • Zorganizowano wyjazd do Hurgady w Egipcie.

Na koniec 2005 roku Klub Triton liczył 114 osoby.


Rok 2006

W roku 2006 zorganizowano kurs na III stopień płetwonurka, w którym uczestniczyło 19 osób oraz kurs na II stopień płetwonurka. W roku 2006 zorganizowano szereg nurkowań w jeziorach:

 • Mełpin
 • Dominickie
 • Moryń
 • Powidz
 • Lubikowo
 • Zorganizowano wyjazd do kamieniołomów w Strzegomiu
 • Wyjazd do Egiptu
 • Wyjazd na Krym

Na koniec 2006 roku Klub Triton liczył 133 osób.


Rok 2007

W roku 2007 zorganizowano kurs na III stopień płetwonurka w którym uczestniczyło 31 osób. W roku 2007 zorganizowano szereg nurkowań w jeziorach:

 • Mełpin
 • Lubikowo
 • Dominickie
 • Wonieskie
 • Wyjazd na Krym
 • Wyjazd w Czerwcu do Hurgady w Egipcie
 • Wyjazd w Październiku do Marsa Alam w Egipcie.

Na koniec 2007 roku Klub Triton liczył 164 osób.


Rok 2008

W roku 2008 zorganizowano kurs na III stopień płetwonurka oraz na I stopień płetwonurka. Kurs ukończyło odpowiednio na III stopień – 19 osób a na I stopień – 10 osób. Klub wysłał na szkolenie instruktorskie 2 osoby, które ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym. Na zebraniu klubu w celu odciążenia Aliny przegłosowano zmianę skarbnika klubu. Alinę Suchorę zastąpił Waldemar Mendel. W 2008 roku członkowie klubu nurkowali na jeziorach:

 • Mełpin
 • Powidz
 • Płotki
 • Trześniowskie
 • Zorganizowano również 2 wyjazdy do Egiptu do miejscowości Sharm el Sheikh oaz do miejscowości Dahab.

Na koniec 2008 klub liczył 183 członków w skład których wchodzi 4 instruktorów.